Laryngolog Krzysztof Nowak

Gabinet laryngologiczny - Laryngologia Krzysztof Nowak w Kielcach
jest prywatną placówką medyczną oferującą szeroki zakres usług laryngologicznych związanych z chorobami ucha, gardła, krtani i nosa.Oferujemy:

 • konsultacje specjalistyczne dzieci i dorosłych
 • diagnostykę i leczenie schorzeń laryngologicznych
 • diagnostykę i leczenie zaburzeń słuchu i równowagi
 • diagnostykę wczesnych zmian onkologicznych
 • drobne zabiegi laryngologiczne
 • wycięcie zmian skórnych i podskórnych proste i z plastyką miejscową

Posiadamy:

 • wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu schorzeń laryngologicznych oraz w chirurgii głowy i szyi
 • komfortowe warunki, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • mikroskop diagnostyczno-zabiegowy niezbędny w prawidłowej ocenie uszu i zmian skórnych
 • możliwość oceny endoskopowej gardła, krtani, nosa, nosogardła z rejestracją obrazów
 • możliwość badań audiometrycznych z obiektywną oceną tympanometryczną i odruchami IPSI i CONTRA odruchów strzemiączkowych
 • możliwość oceny kalorycznej pobudliwości błędników w badaniu elektronystagmograficznym (ENG) istotną w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu równowagi